Search results

 1. Autismus a komunikace = Autism and communication / Sarmīte Tūbele .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 7-17 .
  article

  article

 2. Strategie vedoucí k zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra = Strategy leading to more effective communication in the family with a child with autism spectrum disorder / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 588-597 .
  article

  article

 3. Využití alternativní a augmentativní komunikace u osob s diagnózou DMO / Petra Bendová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 449-466 : 9 grafů, 2 tab. .
  article

  article

 4. Working with the scream of the child with profound multiple disability and its significance for the development of intentional communication = Praca z krzykiem dziecka z głeboką wieloraką niepełnosprawnością i jej znaczenie dla rozwoju komunikacji intencjonalnej / Agata Miodek .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 209-216 .
  article

  article