Search results

  1. Úkolově orientovaný přístup v sociální práci / Marie Špiláčková, Eva Nedomová  Praha : Portál, 2014 . 183 stran . ISBN 978-80-262-0726-9 (brožováno) .   [2, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0110
    Úkolově orientovaný přístup v sociální práci

    book