Search results

 1. Adaptivita ve výukových programech / Čeněk Zlatník, Stanislav Vávra .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 137-141 .
  article

  article

 2. E-learningové učební opory pro ZŠ = E-learning learning supports for elementary school / Jiří Nikl .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 40 .
  article

  article

 3. Efektivnost e-learningu ve výuce ekonomických disciplin / Pavel Kolář, Miloš Prokýšek .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 281-286 .
  article

  article

 4. Instruktivní přístup k učení žáků v kontextu blended learningu na ZŠ / Jiří Nikl, Petr Štorek, Štěpán Hubálovský .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 180-185 : 3 obr. .
  article

  article

 5. Je spisovanie výhod e-learningu skutočne výhodné? / Branislav Nižnanský, Lucia Zvedelová .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 219-230 .
  article

  article

 6. K otázce optimální velikosti žákovské skupiny z hlediska didaktické účinnosti při skupinové práci s programovaným textem / Milan Kratochvíl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [120 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. s. 7-19 : 3 tab. .
  article

  article

 7. Komparace dvou modelů programovaného učení v chemii na ZDŠ a jejich didaktický efekt / Milan Kratochvíl, Zdeněk Šebestík .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [143 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 107-120 : 5 tab., il. .
  article

  article

 8. Metodológia tvorby elektronických kurzov vo vzdelávaní / Igor Kvasnica, Peter Kvasnica, Rozmarína Dubovská .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 98-101 .
  article

  article

 9. Odborný německý jazyk VI / Šárka Hubáčková .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 250-256 .
  article

  article

 10. Odvozování e-learningových aplikací z druhu a teorie učení / Jiří Nikl .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 213-218 .
  article

  article