Search results

 1. Bydlení v malých skupinách jako forma sociálních služeb pro starší občany a dospělé se speciálními potřebami : (sborník k projektu Salmon Group a Diakonie ČCE) . Praha : Diakonie ČCE, 2002 . 95 stran . ISBN (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. [In]akosti v terciárnom vzdelávaní / Peter Seidler, Vladimíra Beliková, Alena Dufeková . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2013 . 118 s . ISBN 978-80-558-0477-4 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 3. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě / Eva Zezulková a kol. . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 . 200 s . ISBN 978-80-7464-663-8 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě

  book

 4. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času / Ondřej Ješina, Zdeněk Hamřík a kol. . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 . 150 s . ISBN 978-80-244-2946-5 (brož.) : .   [4, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Prezenčně1000
  Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času

  book

 5. Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání / Miroslava Bartoňová, Barbora Bazalová, Jarmila Pipeková  Brno : Paido, 2007 . 150 stran . ISBN 978-80-7315-161-4 (brožováno) .   [4, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně1000
  Psychopedie

  book

 6. Special educational needs in the perspective of speech therapy : selected issues / editors Lenka Neubauerova, Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2014 . 261 s . ISBN 978-83-7842-141-2 (brož.) .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Special educational needs in the perspective of speech therapy

  book

 7. Speciální pedagogika / Josef Slowík  Praha : Grada, 2016 . 162 stran . ISBN 978-80-271-0095-8 (brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020