Search results

 1. Interpretace práva ústavními soudy : (teoretické reflexe) : sborník příspěvků z mezinárodního teoretického semináře "Interpretační rozsah právního řádu v rozhodování ústavního soudu" pořádaného Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni 12.5.2006 / editor Karel Klíma . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 . 126 stran . ISBN 80-86898-82-2 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Interpretace práva ústavními soudy

  book

 2. Metody jazykového výkladu evropského práva / Ivo Petrů . Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011 . 132 s . ISBN 978-80-87146-49-1 (Univerzita Karlova, Právnická fakulta : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0100
  Metody jazykového výkladu evropského práva

  book

 3. One or many? : the law and structure of the European Union and the United States / by Faculty Members of The John Marshall Law School, Chicago, Illinois, Masaryk University, Brno, Czech Republic ; [editors Michael P. Seng, Vladimír Týč, David Sehnálek] . Chicago : [East Hall Press], 2011 . viii, 372 s . ISBN 978-1-878326-20-1 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  One or many

  book