Search results

  1. Komparace přístupů k vnitřní evaluaci kvality výuky na vysokých školách = Comparison of approaches to internal evaluation of the quality of teaching at universities / Jana Marie Šafránková .
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 64-72 .
    article

    article