Search results

 1. Acta sociopathologica II / editor Stanislava Hoferková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 188 stran . ISBN 978-80-7435-577-6 (brožováno) .   [4, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0120
  Prezenčně1000
  Acta sociopathologica II

  book

 2. Acta sociopathologica III : rizikové chování a jeho prevence v česko-slovenských souvislostech / editoři: Lucie Špráchalová, Stanislava Hoferková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 . 293 stran . ISBN 978-80-7435-637-7 (brožováno) .   [4, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0030
  Prezenčně1000
  Acta sociopathologica III

  book

 3. Acta sociopathologica IV : ohrožení dítěte v kontextu společenských změn / editoři: Tereza Raszková, Lucie Špráchalová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2017 . 197 stran . ISBN 978-80-7435-666-7 (brožováno) .   [3, currently available 0, at library only 1, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Prezenčně1000
  Acta sociopathologica IV

  book

 4. Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě / autorský kolektiv: Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix  Praha : Academia, 2015 . 349 stran . ISBN 978-80-200-2489-3 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Češi a jejich sousedé

  book

 5. Čtenářství v souvislostech / Michal Čuřín, Petra Bubeníčková a kol. . Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2013 . 94 s . ISBN 978-80-7405-327-6 (brož.) .   [3, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Prezenčně1000
  Čtenářství v souvislostech

  book

 6. Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol / Martin Kaleja  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013 . 122 stran . ISBN 978-80-7464-233-3 (brožováno) : .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol

  book

 7. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí / Petra Röderová  Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 203 stran . ISBN 978-80-210-8091-1 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí

  book

 8. Humor ve škole / Klára Šeďová . Brno : Masarykova univerzita, 2013 . 189 s . ISBN 978-80-210-6205-4 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Humor ve škole

  book

 9. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran . ISBN 978-80-210-8140-6 (brožováno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně0010
  Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma

  book

 10. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda  Praha : Grada, 2019 . 216 stran . ISBN 978-80-271-0789-6 (brožováno) .   [31, currently available 29, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02910
  Prezenčně1000
  Inkluzivní vzdělávání

  book