Search results

  1. Drama Franze Werfela "Pavel mezi Židy" v širším kontextu / Jiří Munzar .
    In: Pavel z Tarsu - apoštol národů. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010 [111 s.]. ISBN 978-80-7405-076-3 (brož.). S. 93-100 .
    article

    article