Search results

 1. Participace logopedů v komplexní terapii dětí s koktavostí na příkladu polských výzkumů = Participation of speech therapists in the complex therapy of childrem with stuttering on the example of Polish studies / Ewa M. Skorek .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 54-61 .
  article

  article

 2. Poruchy plynulosti řečového projevu v transkulturálním kontextu, situace v arabském a českém jazykovém prostředí / Mohammad Ghazawi .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 171-175 .
  article

  article