Search results

 1. Inkluzívne trendy v hudobnej pedagogike - expresívno-terapeutické prístupy [elektronický zdroj] / Jaroslava G. Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8082-491-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby [elektronický zdroj] / Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (ed.) . Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2009 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8084-441-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book