Search results

 1. EduVirtual : support for teaching geography / Tomáš Zeman, Gregor Rozinaj, Marek Vančo, Pavol Podhradský, Jaromír Hrad, Marek Lóderer .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 47-52 .
  article

  article

 2. Elearningový kurz - Webové technológie / Patrik Voštinár .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 41-46 .
  article

  article

 3. Kurz Desatinné čísla / Milan Pokorný .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 15-19 .
  article

  article

 4. Kvalitný obsah pre e-learning - projekty organizácie Edukácia@Internet / Katarína Novotníčková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 102-108 .
  article

  article

 5. Migrating Art Historians : a full-body learning experience / Petr Sudický .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 20-25 .
  article

  article

 6. Možnosti adaptácie operačných systémov vo vzdelávaní študentov so ŠVVP / Peter Krajčí .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 58-66 (nečíslované strany) .
  article

  article

 7. Online kurz základy účetnictví / Libuše Svobodová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 26-31 .
  article

  article

 8. Otevřený webový Kurz práce s informacemi / Hana Tulinská .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018 [53 s.]. ISBN 978-80-7435-718-3. S. 35-40 .
  article

  article

 9. Princip BYOD ve vzdělávání / Šárka Vavřečková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 121-126 .
  article

  article

 10. Slovake.eu - naučte sa po slovensky online a zadarmo / Katarína Novotníčková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 109-174 .
  article

  article