Search results

 1. Ciel'ové skupiny sociálnej pedagogiky = Targetgroupsofsocialpedagogy / Zlatica Bakošová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 278-288 .
  article

  article

 2. Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace / Martin Kaleja .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 174-182 .
  article

  article

 3. Ohrožené děti a institucionalizovaná sociální opora / Jaroslava Králová .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 210-219 .
  article

  article

 4. Sociální práce s rodiči, kteří brání svým dětem v dalším vzdělávání = Social work with parents, who obstruct the further education of their children / Bohumil Stejskal .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 53-55 .
  article

  article

 5. Stracone pokolenie : jakość życia dzieci w Czechach i Polsce = Lost generation : the quality of lifeof children in Czech Republic and in Poland / Małgorzata Orłowska .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 312-324 .
  article

  article