Search results

  1. Koncept komunitní školy v soudobém pedagogickém diskursu = The concept of community school in the contemporary pedagogical discourse / Jitka Lorenzová, Karolína Pávková .
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 179-199 .
    article

    article