Search results

  1. Žrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v Karpatskej kotline. 1. diel, Typológia a jej vyhodnotenie / Martin Husár  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014 . 175 stran . ISBN 978-80-558-0617-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    book

    book