Search results

  1. Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie = Linguistic-pragmatic probes in the sphere of marketing communication / Miloš Horváth .
    In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 39-47 .
    article

    article