Search results

 1. Mateřská škola ve světě univerzity / Jana Majerčíková, Anna Rebendová  Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2016 . 150 stran . ISBN 978-80-7454-630-3 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Mateřská škola ve světě univerzity

  book

 2. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování / Klára Kašparová, Vilém Kunz . Praha : Grada, 2013 . 159 stran . ISBN 978-80-247-4480-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

  book

 3. Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života v zamestnávateľskej organizácii (metodické a koncepčné východiská) / Erika Ľapinová, Katarína Jakab  Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2008 . 127 stran . ISBN 978-80-8083-435-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života v zamestnávateľskej organizácii (metodické a koncepčné východiská)

  book