Search results

  1. Počátky avignonského papežství a české země / Zdeňka Hledíková . V Praze : Karolinum, 2013 . 295 stran . ISBN 978-80-246-2174-6 (brožováno) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Počátky avignonského papežství a české země

    book