Search results

 1. České barokní umění / František Nesejt  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 113 stran . ISBN 80-7041-124-4 (brož.) .   [13, currently available 11, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně2000
  České barokní umění

  book

 2. Grafická komunikace . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 258 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. Italská renesance / František Nesejt  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 108 stran . ISBN 80-7041-337-9 (brožováno) .   [18, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0690
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Problémy moderny a postmoderny : architektura - filosofie - estetika / Oldřich Ševčík . Praha : České vysoké učení technické, 1993 . 148 s . ISBN 80-01-01036-8 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Problémy moderny a postmoderny

  book

 5. Přehled evropských dějin kultury a umění ; Kapitoly o kultuře chování a jednání / Dagmar Rusková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 135 stran . ISBN 978-80-7435-027-6 (brožováno) .   [10, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0360
  Prezenčně1000
  Přehled evropských dějin kultury a umění

  book

 6. Přehled evropských dějin kultury a umění ; Kapitoly o kultuře chování a jednání / Dagmar Rusková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 135 stran . ISBN 80-7041-499-5 (brožováno) .   [9, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0360
  Přehled evropských dějin kultury a umění

  book

 7. Stručný přehled dějin umění od klasicismu po současnost : rozbor uměleckého díla . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1980 . 66 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 8. Umění a kultura - oblast RVP / Kateřina Dytrtová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006 . 100 s . ISBN 80-7044-761-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Umění evropského baroka / František Nesejt  Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 151 stran . ISBN 80-7041-015-9 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Umění evropského baroka

  book

 10. Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén : kapitoly z moderní historie a filosofie předmětu / Jiří David . Polička : Fantisk, 1993 . 122 s . ISBN 80-901438-5-7 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book