Search results

 1. Anatomie hybnosti / Rudolf Linc, Alena Doubková. I . Praha : Karolinum, 2002 . 247 s . ISBN 80-7184-993-6 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Anatomie hybnosti

  book

 2. Idiopatická skolióza - screening, prognostika a konzervativní terapie / Josef Blaha  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 76 stran . ISBN 80-7041-559-2 (brožováno) .   [5, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně2000
  Idiopatická skolióza - screening, prognostika a konzervativní terapie

  book

 3. Neurologie. I., Obecná neurologie : studijní text / Josef Lichý  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 93 stran . ISBN 80-7041-822-2 (brožováno) .   [20, currently available 17, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01710
  Prezenčně2000
  book

  book

 4. Obecná psychiatrie / Jaroslav Bouček a kol. . Olomouc : Univerzita Palackého, 2001 . 216 s . ISBN 80-244-0240-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Obecná psychiatrie

  book

 5. Pohybová aktivita v primární prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění u obyvatel České republiky : monografie / Jan Balatka  Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 . 87 stran . ISBN 80-7041-714-5 (brožováno) .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  Pohybová aktivita v primární prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění u obyvatel České republiky

  book

 6. Přehled biologicko-medicinských předmětů I. : pro posluchače tělesné výchovy a managementu rekreace a volného času / V. Soulek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 153 stran . ISBN 80-7041-409-X (brožováno) .   [15, currently available 12, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01210
  Prezenčně2000
  book

  book

 7. Přehled biologicko-medicinských předmětů II. : pro posluchače tělesné výchovy a managementu rekreace a volného času / V. Soulek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 311 stran . ISBN 80-7041-445-6 (brožováno) .   [15, currently available 12, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01210
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Systematická, topografická a klinická anatomie. 2, Pohybový aparát končetin . Praha : Karolinum, 1995 . 179 s . ISBN 80-7184-108-0 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Telovýchovné lekárstvo : základy pre poslucháčov telesnej výchovy . Bratislava : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 340 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : pro studující lékařských fakult a praktické lékaře. 1 . Praha : Univerzita Karlova, 1992 . 244 s . ISBN 80-7066-702-8 : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů

  book