Search results

 1. Nová přítomnost : Měsíčník pro věci veřejné. Politika, kultura, ekonomie, ekologie, právo . Jihlava : Ekon, 1995-1999 . sv . ISSN 1211-3883 .
  journal

  journal

 2. Praktický lékař : časopis pro další vzdělávání lékařů . Praha : Nakladatelské středisko ČLS JEP, 1921- . sv . ISSN 0032-6739 .
  Praktický lékař

  journal

 3. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu . Praha : Nadace J.M. Stránského, 2000-2010 . sv . ISSN 1213-0133 .
  Přítomnost

  journal

 4. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví . Praha : Avicenum, 1952- . sv . ISSN 0044-1996 .
  Zdravotnické noviny

  journal