Search results

 1. Asistentská praxe : cvičebnice a metodické vádemékum / M. Musilová, J.V. Musil . Olomouc : Univerzita Palackého, 2001 . 48 s . ISBN 80-244-0297-1 .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Čítanka k dějinám pedagogiky pro pedagogické, vyšší a vysoké pedagogické školy / O. Chlup, K. Angelis a kolektiv. Díl první, K dějinám pedagogiky do vzniku marxismu . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955 . 279 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Dějiny pedagogiky / zpracoval kolektiv autorů, který vedl Josef Váňa . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963 . 379 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4791.pdf .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně2000
  book

  book

 4. Felix Streben, Lehrer zu Freudenheim, ehedem Unterlehrer zu Besserwerden : ein Lesebuch für Volksschullehrer / vom Johann Czermak . Prag : J. Czermak, 1860 . 260 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 5. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium / Jiří Němec ... [et al.] . Brno : Paido, 2002 . 119 s . ISBN 80-7315-012-3 : .   [30, currently available 25, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK02540
  Prezenčně1000
  Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium

  book

 6. Normalien-Index für die Österreichischen Mittelschulen / von Hanz Hübl . Brüx : Eichler, 1888 . 166 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u1504-txt.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 7. O methodách učebných a logické jejich příbuznosti / sepsal Jan Lepař . V Praze : Fr.A. Urbánek, 1880 . 48 s .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně2000
  book

  book

 8. Obecná pedagogika ku potřebě ústavům učitelským / sepsal Jan Lepař . V Praze : Grégr & Dattel, 1878 . 104 s .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 9. Obecná pedagogika pro učitelské ústavy / napsal Frant. Švadlenka . V Praze : Knihkupectví B. Stýbla, 1929 . 177 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 10. Obecná pedagogika pro učitelské ústavy / napsal Frant. Švadlenka . V Praze : Knihkupectví B. Stýbla, 1928 . 177 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book