Search results

 1. Abiogogika - jeden z možných pohledů na podmínku výchovu / Kamil Janiš .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 70-71 .
  article

  article

 2. Aktuální problémy současného základního vzdělávání / Pavel Pecina .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 30-31 .
  article

  article

 3. Alternativní přístup k tvorbě e-learningového kurzu "Pedagogika pro učitele - modul B" / Dagmar Čábalová .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 29-36 .
  article

  article

 4. Alternativnost vzdělávacích přístupů - budoucnost učící se společnosti / Jiří Nikl .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 115-119 .
  article

  article

 5. Analiza porównawcza wyników zastosowania procedur tradycyjnego testowania pisemnego i procedury komputerowego testowania w pełni adaptacyjnego w pomiarze osiągnięć studentów / Józef Hurek, Aleksander Sztejnberg .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 12-18 .
  article

  article

 6. Autodiagnostikovanie interakčného štýlu učiteľa / Peter Gavora .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 12-18 .
  article

  article

 7. Autonomie žáků a hodnocení / Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 341-351 .
  article

  article

 8. Cizí jazyk - prostředek k výchově evropanství na 1. st. ZŠ / J. Juřicová, K. Mihálová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 115-118 : 5 tab. .
  article

  article

 9. Computer aiding the process of studying in the psychological aspect / Maria Kozielska .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 80-83 .
  article

  article

 10. Dohlížet a trestat / Robert Čapek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 81-84 .
  article

  article