Search results

 1. 100 let Karla Poláčka (1892-1992) : retrospektivní sborník připomínající semináře a vzpomínky věnované Karlu Poláčkovi v letech 1962, 1967, 1982 a 1984 . Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad, 1992 . 87s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 2. 150 000 slov : texty odjinud 9/90/26 . Praha : Lidové nakladatelství, 1990 . 208s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů . Praha : FORMÁT, 2000 . 319 s . ISBN 80-86155-59-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů

  book

 4. 4.3 x 18

  3 x 18 : portréty a postřehy / Arnošt Lustig, František Cinger . Praha : Mladá fronta, 2007 . 447 s, [24] s obr příl . ISBN 978-80-204-1685-8 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  3 x 18

  book

 5. 3 x 3 English autors : verze česko-anglická . Praha : Scholaris, 1992 . 134 s . ISBN 80-900688-4-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  3 x 3 English autors

  book

 6. 50 českých autorů posledních padesáti let . Praha : Československý spisovatel, 1969 . 211 s .   [7, currently available 7]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0700
  book

  book

 7. 9. sjezd Svazu československých spisovatelů : protokol . Praha : Československý spisovatel, 1968 . 218 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. A.M. Tilschová / Karel Krejčí . Praha : Československý spisovatel, 1959 . 105 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - ac. Philosophica - Philologica 59/1989: Studia bohemica 5 : sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989 . 164 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica : Philologica III. 5, Český jazyk a litertura . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 273 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book