Search results

 1. Česká a slovenská inspirace románem F. M. Dostojevského Zločin a trest = The Czech and Slovak inspiration by Dostoyevsky's novel Crime and Punishment / Lenka Paučová .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 285-292 .
  article

  article

 2. Čtenářský zájem o Babičku jako interpretační faktor / Jaroslav Machytka .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 55-66 .
  article

  article

 3. Druhý, jiný a cizí, ale i stejný (tragické časoprostory Vladimíra Körnera) / Vladimír Novotný .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 182-187 .
  article

  article

 4. Funkce motivu dvojníka ve vybraných románech Karla Matěje Čapka-Choda / Viktor Kořístka .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 253-260 .
  article

  article

 5. Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Alena Zachová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 447-452 .
  article

  article

 6. Hrabalova kniha P. Esterházyho a recepce B. Hrabala v Maďarsku / Marta Pató .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 72-79 .
  article

  article

 7. Hrabalova tvorba jako překlenutí české a polské kultury / Zofia Tarajlo-Lipowska .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 197-201 .
  article

  article

 8. Jména a příjmení v literární tvorbě Ludvíka Vaculíka / Mirosław Śmigielski .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 351-356 .
  article

  article

 9. Johnova tvorba pro mládež jako součást jeho literárního díla / Miroslav Bastl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [127 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 35-50 .
  article

  article

 10. K česko-německým hymnografickým vztahům v Čechách poloviny 17. století / Marie Škarpová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 45-53 .
  article

  article