Search results

 1. Analytická chemie . Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1985 . 262 s .   [35, currently available 33, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03300
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Biologicky aktivní organické látky / Karel Waisser  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 175 stran . ISBN 80-7041-092-2 (brožováno) .   [10, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Didaktika a technika chemických pokusů . Praha : Univerzita Karlova, 1992 . 291 s . ISBN 80-7066-700-1 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Didaktika a technika chemických pokusů

  book

 4. Ekologická rizika spojená s výrobou a použitím chemických látek a ochrana proti nim. Svazek 26 . Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996 . 106 s . ISBN 80-7078-369-9 : .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 5. Hmotnostní spektroskopie . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985 . 111 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Chemická informatika. 1. díl, Internet a chemie / Luděk Jančář, Ivan Lukáš . Brno : Masarykova univerzita, 2001 . 152 s . ISBN 80-210-2757-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Chemická literatura a dokumentace / Jaromír Mindl . Pardubice : Univerzita Pardubice, 1994 . 173 s . ISBN 80-85113-84-8 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Chemická literatura a dokumentace

  book

 8. Chemicko-inženýrské tabulky / Oldřich Holeček . Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1997 . 1 sv (různé stránkování) . ISBN 80-7080-292-8 .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Chemicko-inženýrské tabulky

  book

 9. Chemie a analytika sacharidů / Jana Čopíková . Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1997 . 104 s . ISBN 80-7080-306-1 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Chemie a analytika sacharidů

  book

 10. Chemie a radiační hygiena prostředí / Petr Beneš, Jana Novotná . Praha : České vysoké učení technické, 1995 . 174 s . ISBN 80-01-01335-9 : .   [4, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně2000
  book

  book