Search results

 1. Geovědy, jejich význam pro společnost / Veronika Štědrá .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy [89 s.]. ISBN 978-80-7435-293-5 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 5-25 .
  article

  article

 2. Koncepce modernizace vyučování geologie na Pf v Hradci Králové / Josef Vávra .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [150 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 77-110 .
  article

  article

 3. Příspěvek ke geologickým a tektonickým poměrům krkonošského krystalinika a jeho využití při regionální činnosti učitelů ZDŠ / Josef Vávra .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [143 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 85-106 : 2 tab., 6 obr. .
  article

  article