Search results

 1. Metody dramatické výchovy ve výuce prvouky / Jana Johnová .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 110-114 .
  article

  article

 2. Poňatie didaktiky prvouky v systéme prípravy učiteľa 1. stupňa ZŠ / Doušková Alena, Trnka Marián .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 115-122 .
  article

  article

 3. Prírodovedné a sociálne poznávanie detí prvého ročníka ZŠ podporené novou koncepciou prvouky na Slovensku / Adriana Wiegerová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 54 .
  article

  article