Search results

 1. Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014 = The educational component of the general subsidy vs. local government expenditure for educational expenditures in gminas of Lower Silesia Voivodeship in 2011-2014 / Jarosław Olejniczak .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 153-164 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  article

  article

 2. Education as an economic development assumption – international comparison of Czech Republic and Finland / Kateřina Paulišová, Jaroslav Kovárník .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 332-338 (tištěný sborník), s. 787-793 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 3. Ekonomické ukazatele provozu multimediální učebny / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 56-59 .
  article

  article

 4. Formulation of safety models for educational institutions - "Safe school" / Karol Neisch .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 63-67 : il. .
  article

  article

 5. Hodnotová orientace středoškolské mládeže v USA : zkušenosti z výuky v New Yorku / Monika Ulrichová .
  In: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc : Hanex, 2010 [231 s.]. ISBN 978-80-7409-035-6. S. 213-221 .
  article

  article

 6. Impacts of education on economic growth / Jiří Alina, Pavlína Hálová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 20-26 (tištěný sborník), s. 26-32 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 7. Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gymnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badaň) / Eunika Baron-Polańczyk .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 20-28 .
  article

  article

 8. K možnostem softwarového vybavení škol / Radim Polášek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 138-142 .
  article

  article

 9. Komparace scénářů budoucnosti školství a některých aspektů české mateřské školy / Soňa Koťátková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 39-46 .
  article

  article

 10. K systémové bezpečnosti - k pojmu a realitě sociální a školské / Jiří Sedlák .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 156-163 .
  article

  article