Search results

 1. Didaktické aspekty technických výukových prostředků / Jiří Nikl . Liberec : Technická univerzita, 2002 . 63 s . ISBN 80-7083-635-0 .   [5, currently available 2, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Didaktika pedagogiky / Jaroslav Šturma  Hradec Králové : Gaudeamus, 1993 . 97 stran . ISBN 80-7041-228-3 (brožováno) .   [10, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0710
  Prezenčně2000
  Didaktika pedagogiky

  book

 3. Didaktika sekundární školy / Zdeněk Kalhous, Otto Obst . Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 . 186 s . ISBN 80-244-0599-7 (brož.) .   [16, currently available 14, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01410
  Prezenčně1000
  Didaktika sekundární školy

  book

 4. Interakce učitel - žáci a učitel - studenti : (sborník referátů z celostátního semináře v Hradci Králové ve dnech 22. a 23. 9. 1980) / Red. Jiří Mareš . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1981 . 195 s .   [2, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  book

  book

 5. K současnému pojetí didaktiky základní školy . Praha : Karolinum, 1994 . 38 s . ISBN 80-7066-920-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  K současnému pojetí didaktiky základní školy

  book

 6. Kapitoly ze školní pedagogiky . Praha : Univerzita Karlova, 1993 . 189 s . ISBN 80-7066-747-8 : .   [6, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně2000
  Kapitoly ze školní pedagogiky

  book

 7. Metody projektování učebních úloh / Jiří Nikl  Hradec Králové : Gaudeamus, 1997 . 71 stran . ISBN 80-7041-230-5 (brožováno) .   [12, currently available 9, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0910
  Prezenčně2000
  book

  book

 8. Organizační formy vyučování . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991 . 67 s . ISBN 80-7066-334-0 .   [9, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0700
  Prezenčně2000
  Organizační formy vyučování

  book

 9. Organizační formy výuky : pracovní texty pro studenty doplňkového pedagogického studia č. 4 / Kamil Janiš  Hradec Králové : Gaudeamus, 2003 . 52 stran . ISBN 80-7041-365-4 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  Organizační formy výuky

  book

 10. Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace / Tomáš Svatoš  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 173 stran . ISBN 80-7041-301-8 (brožováno) .   [9, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0700
  Prezenčně2000
  Pedagogická cvičení ze sociální a pedagogické komunikace

  book