Search results

 1. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy / editor Věra Krejčová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 . 93 stran . ISBN 80-7041-391-3 (brožováno) .   [9, currently available 4, at library only 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Prezenčně4000
  Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole

  book

 2. Dialogy o výchově : antologie studijních textů k předmětu Teorie výchovy / Robert Čapek a kolektiv  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 146 stran . ISBN 80-7041-931-8 (brožováno) .   [20, currently available 18, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
  Dialogy o výchově

  book

 3. Didaktika pedagogiky / Jaroslav Šturma  Hradec Králové : Gaudeamus, 1993 . 97 stran . ISBN 80-7041-228-3 (brožováno) .   [18, currently available 16, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01600
  Prezenčně2000
  Didaktika pedagogiky

  book

 4. Duchovní a smyslová výchova . Polička : Fantisk, 1992 . 33 s . ISBN 80-901438-2-2 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Duchovní a smyslová výchova

  book

 5. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy : (slovník) / Kamil Janiš, Irena Loudová, Kamil Janiš ml. . Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 84 s . ISBN 978-80-7435-124-2 (brož.) .   [10, currently available 7, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0710
  Prezenčně2000
  Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy

  book

 6. Kapitoly z obecné pedagogiky : distanční texty pro studenty kombinované formy studia / Renata Šikulová, Zdeněk Kolář . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 81 s . ISBN 80-7044-485-1 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 7. K základním otázkám pedagogiky / Blahoslav Kraus, Pavel Vacek  Hradec Králové : Gaudeamus, 1992 . 75 stran . ISBN 80-7041-600-9 (brožováno) .   [12, currently available 11, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01100
  Prezenčně1000
  book

  book

 8. Metody a formy výchovy ve volném čase . Brno : Masarykova univerzita, 1996 . 82 s . ISBN 80-210-1275-7 : .   [11, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0810
  Prezenčně2000
  Metody a formy výchovy ve volném čase

  book

 9. Obecná pedagogika / Josef Horák, Zdeněk Kolář . V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 . 81 s . ISBN 80-7044-572-6 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Obecná pedagogika

  book

 10. Obecné základy pedagogiky / Vladimír Krejčí . Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 1993 . 250 s . ISBN 80-7042-053-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Obecné základy pedagogiky

  book