Search results

 1. Dětská zahrádka : druhá sbírka původních her, písní, říkání a přání pro školy mateřské a nižší třídy obecných škol / od Boženy Studničkovy . V Praze : Knihkupectví B. Stýbla, [1878?] . 66 s .
  book

  book

 2. Dětská zahrádka : sbírka her, písní, říkání a přání pro školy mateřské a nižší třídy obecných škol / od Boženy Studničkovy . V Praze : B. Stýblo, [1878?] . 70 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Ideová výchova v pracovním vyučování v 6. - 9. ročníku ZDŠ . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 . 62s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Kapitoly z filosofie výchovy / Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková . Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003 . 183 s . ISBN 80-86473-56-2 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
  Kapitoly z filosofie výchovy

  book

 5. Komunistická výchova učňů a žáků středních odborných škol : cíle a požadavky . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 . 54 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 6. Psychologie pro učitele / Jan Čáp, Jiří Mareš . Praha : Portál, 2007 . 655 s . ISBN 978-80-7367-273-7 (váz.) : .   [10, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0450
  Prezenčně1000
  Psychologie pro učitele

  book

 7. Vybrané statě školní pedagogiky / Ján Bajtoš, Jarmila Honzíková . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007 . 190 s . ISBN 978-80-7043-595-3 (brož.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vybrané statě školní pedagogiky

  book

 8. Výchovné působení v ruském jazyku : příspěvek k rozvoji komunistického přesvědčení ve výchově ruštině v 6. - 9. ročníku ZDŠ . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976 . 74s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 9. Za domácím štěstím : sbírka článků o sebevychování, z vychovatelství, z tělovědy a zdravovědy, o domácím hospodářství a zábavě vzdělávacích, jež za četbu žákyň nejvyšších tříd škol obecných a měšťanských, vyšších dívčích, pokračovacích a průmyslových, jakož i za dárek české dospívající dívčí mládeži a našim hospodyním i matkám vůbec . V Praze : Rohlíček & Sievers, 1897 . 381 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. vychovatelství . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 . 338 s [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book