Search results

 1. Aplikovaná etika v sociální práci / Andrej Mátel ... [et al.] . Brno : Institut mezioborových studií, 2010 . 236 stran . ISBN 978-80-87182-13-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Aplikovaná etika v sociální práci

  book

 2. Fyzika a etika. IV, Veda, človek, príroda - tvorba, dilemy, riziká : zborník monografických štúdií z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 29.-30. júna 2009 / editor Miroslava Jančovičová . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010 . 514 s . ISBN 978-80-8094-700-2 (váz.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book