Search results

  1. Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách : sborník příspěvků z Nobelova sympozia 65 / Sture Allén (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložil Lubomír Doležel] . Praha : Academia, 2012 . 580 s . ISBN 978-80-200-2167-0 (brož.) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách

    book