Search results

 1. Adaptace literárních děl v protektorátní kinematografii [elektronický zdroj] / Petr Bednařík .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 31-42 .
  article

  article

 2. Antisemitismus v sešitových románech [elektronický zdroj] : Čtení pro ženy a Večery pod lampou v letech 1942-1944 / Pavel Suk .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 201-216 .
  article

  article

 3. Interkulturelle Literaturvermittlung am Beispiel des Internationalen Literaturseminars Regensburg - Brünn / Pavel Váňa .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [211 s.]. ISBN 978-80-7435-024-5 (brož.) Tradice a perspektivy výuky německého jazyka v Evropě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. S. 201-211 .
  article

  article

 4. Masová média a literatura / Alenka Jensterle-Doležalová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 104-110 .
  article

  article

 5. Metodické aspekty výuky literatury prostřednictvím e-learningu / Pavla Buchtová .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 150-154 .
  article

  article

 6. Nejen protektorátní léta Františka Zavřela [elektronický zdroj] / Eduard Burget .
  In: Protektorát v sociokulturních souvislostech [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-065-8 Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 217-242 .
  article

  article

 7. Transmigraciones espacio-temporales entre cine y literatura : (estudio de la novela y película El secreto de sus ojos - Eduardo Sacheri - Juan José Campanela) / Carlos Dimeo Álvarez .
  In: Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y temporal [251 stran]. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-616-2. S. 71-93 .
  article

  article

 8. Základy literární kultury / Petr Poslední .
  In: Psaní jako sebevyjádření [85 s.]. ISBN 80-7041-051-5. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. s. 72-79 .
  article

  article