Search results

 1. Hospodaření obcí a krajů z právního hlediska = Property management of self-governmental regions and municipalities from legal point of view / Jan Janeček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 232-236 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article

 2. Ke vztahu sociální pedagogiky a práva = Law and social pedagogy / Zdeňka Vaňková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 123-127 .
  article

  article

 3. Komparace české a slovenské právní úpravy konkurzního práva z hlediska insolvenčního zákona = Comparison of Czech and Slovak legal emendation of bankruptcy law from the perspective of insolvency act / Josef Binar .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 41-43 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  article

  article

 4. Marginalizace mezinárodního práva jako recentní problém systému kolektivní bezpečnosti / Petr Krátký .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 123-128 .
  article

  article

 5. Niekoľko poznámok k funkcii skoposu v právnom preklade / Jaroslav Stahl .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 42-46 .
  article

  article

 6. Normy a konvencie v právnom preklade / Marketa Štefková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 47-54 .
  article

  article

 7. Ochrana lidské důstojnosti v sexuální oblasti v návrhu rekodifikace českého trestního práva / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 129-136 .
  article

  article

 8. Porovnání postupů při transformaci směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska / Petr Wawrosz .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 52-67 .
  article

  article

 9. Právní a etické prostředí České republiky = Law and ethic scene in Czech Republic / Zbyněk Kuna .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 80 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  article

  article

 10. Právní mantinely při rozvoji regionu z hlediska poskytování podpory ze strany místních územních samospráv / Petr Adámek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 16-20 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article