Search results

 1. ABC hudební nauky / Luděk Zenkl . Praha : Supraphon, 1988 . 197 s .   [39, currently available 36, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK03610
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. ABC hudebních forem . Praha : Editio Supraphon, 1984 . 256 s . ISBN 80-7058-174-3 : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  ABC hudebních forem

  book

 3. Acta Facultatis paedagogicae Banská Bystrica = Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. 3, Séria pedagogická. Hudobná výchova . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972 . 109 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Fakultas paedagogica - Musica IV: Hudební věda a výchova 6 . Olomouc : Univerzita Palackého, 1993 . 200s . ISBN 80-7067-206-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica. 4, Hudební věda a výchova . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 . 180 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica : Musica III. 5, Hudební věda a výchova . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990 . 189 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Beiträge zur Methodik des Musikunterrichts : in den Klassen 5 bis 8 / Hans Stange, Kathrina Kučera . Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1961 . 215 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Sborník statí, dokumentů, přehledů, citací a vzpomínek . Praha : Panton, 1987 . 92 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Cesta sbormistrova : o taktování, studiu vokálního díla, rozestavení pěveckého sboru a jeho řízení / Oldřich Hilmera . V Praze : Česká grafická unie, 1945 . 171 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10200
  book

  book

 10. Československá společnost pro hudební výchovu (1934-1938) a mezinárodní dosah její činnosti / Vladimír Gregor . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974 . 145 s, 19 s obr příl .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book