Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^hk_us_auth m0036968 xcla^"
 1. Dítě s mentální retardací v minulosti a dnes - diagnostika a léčba / Dana Janotová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 142-146 .
  article

  article

 2. Feministická terapie / Lenka Tkadlčíková .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 195-199 .
  article

  article

 3. Komunikační potenciál teatroterapie / Martin Dominik Polínek .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 123-131 .
  article

  article

 4. Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 136-139 : 1 tab. .
  article

  article

 5. Nefarmakologická intervence v léčbě obezity - teorie a praxe / Matoulek M. ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 274-277 .
  article

  article

 6. Postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii - mimoklinická sféra / Vladimír Labáth .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 35-40 .
  article

  article

 7. Psychosociální aspekty života s chronickým onemocněním / Stanislav Pelcák .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 198-226 .
  article

  article

 8. Psychoterapeutické aspekty zážitkové pedagogiky / Stanislav Pelcák, Monika Pelcáková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 298-303 .
  article

  article

 9. Terapeutické formy práce s riziovou mládeží = Therapeutic forms of work with youth at risk / Hana Kubíčková .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 221-227 .
  article

  article

 10. Výtvarná tvorba v neziskové organizaci / Lucie Hajdušková .
  In: Možnosti mimoškolního vzdělávání [104 s. +]. ISBN 978-80-7041-803-1 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 55-62 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.