Search results

 1. Citizenship education at school in Europe . Brussels : Eurydice, 2005 . 88 s . ISBN 92-894-9467-0 .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Citizenship education at school in Europe

  book

 2. průvodce k normálním osnovám kreslení pro obecné školy / Rudolf Zinsmeister . V Praze : Státní nakladatelství, 1933 . 46 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 3. projekt modernizace pojetí a osnov hudební výchovy na ZDŠ . Praha : Supraphon, 1969 . 151 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Individuelní poznávání okolí žákova v přírodopise / Jos. Šanda . V Praze : Státní nakladatelství, 1934 . 39 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Ke koncepci základní školy : výtah z komplexní studie o problémech modernizace základního vzdělání . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969 . 153 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. K reformě střední školy : návrh učebné osnovy jednotné střední školy v republice Československé / napsal Jan Čeněk za pomoci Přemysla Hájka . Praha : Státní nakladatelství, 1922 . 67 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Návrh obsahu (učebných osnov) základnej školy . Bratislava : [Výskumný ústav pedagogický], 1969 . 213 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Nejdůležitější zákony a nařízení o národním školství pro zemi Českou / sestavil Kamil Buzek . V Praze : Státní nakladatelství, 1935 . 264 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10200
  book

  book

 9. Nejdůležitější zákony o školství obecném spolu s učebnými osnovami pro království České . V Praze : Císařský královský školní knihosklad, 1896 . 224 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 10. . Paris : Unesco, 1968 . 271 s [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book