Search results

  1. Nové prvky v obsahu vzdělávania prírodopisu na PdF UK v Bratislave / Lišková Diana, Koubková Lucia .
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 93-95 .
    article

    article