Search results

 1. 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU : Brno, 19. dubna 2013 . Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013 . 138 s . ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU

  book

 2. 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty / editoři Ivo Volf, Zdeněk Kluiber . Hradec Králové : MAFY, 2009 . 221 s, [8] s barev obr příl .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual'nyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov : 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda] . Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2009 . 352 s . ISBN 978-80-7414-193-5 (Univerzita J.E. Purkyně : váz.). ISBN 978-5-87846-692-9 (Vladimirskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet : váz.). ISBN 978-80-8083-909-3 (Univerzita Mateja Bela : váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20092023621_1.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků

  book

 4. Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách : sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech / redakce Pavla Stuchlá  Vodňany : Městské muzeum a galerie, 2008 . 136 stran . ISBN 978-80-254-1611-2 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081794248_1.pdf .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách

  book

 5. Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference Katedry archeologie FF ZČU v Plzni / editor Petr Krištuf . Plzeň : Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010 . 198 s . ISBN 978-80-7043-949-4 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Archeologická studia

  book

 6. Archeologie doby hradištní v Čechách : sborník příspěvků z pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum doby hradištní v Čechách, konaného v Plzni 19.-21.5.2004 / Milan Metlička (editor) . V Plzni : Západočeské muzeum v Plzni, 2005 . 279 stran . ISBN 80-7247-044-2 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Archeologie doby hradištní v Čechách

  book

 7. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006 / editoři Petr Dresler et Zdeněk Měřínský . Brno : Masarykova univerzita, 2009 . 221 s . ISBN 978-80-210-4971-0 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Prezenčně1000
  Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice

  book

 8. Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku : příspěvky z odborné konference, Cheb 21.-23. května 2012 = Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen : Fachtagungsvorträge, Eger 21.-23. Mai 2012 . V Plzni : Státní oblastní archiv, 2013 . 163 s . ISBN 978-80-904696-4-8 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

  book

 9. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 1 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu . V Praze : Karolinum, 2010 . 615 s . ISBN 978-80-246-1755-8 (Karolinum : brož.). ISBN 978-3-429-03268-5 (Echter : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Bohemia Jesuitica 1556-2006

  book

 10. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 2 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu . V Praze : Karolinum, 2010 . S 623-1511 . ISBN 978-80-246-1755-8 (Karolinum : brož.). ISBN 978-3-429-03268-5 (Echter : brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Bohemia Jesuitica 1556-2006

  book