Search results

 1. Bulletin Grantové agentury České republiky . Praha : Grantová agentura České republiky, 1993-2008 . sv . ISSN 1210-6402 .
  journal

  journal

 2. Časopis Národního muzea. Řada historická  Praha : Národní muzeum, 1992- . ISSN 1214-0627 . http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=8 .
  Časopis Národního muzea

  journal

 3. Dědictví Koruny české : časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví  Vlašim : MěÚ Vlašim, 1992-  [1996?]-2014 Praha : Nezávislá památková unie  2014- Praha : Spolek Karel IV. . ISSN 1210-4906 . http://www.kareliv.org/ .
  Dědictví Koruny české

  journal

 4. Folia historica Bohemica  Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, [1979]-  1990-1992 Praha : Historický ústav ČSAV  1993- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky . ^^^svazků . ISSN 0231-7494 . http://www.hiu.cas.cz/periodika/folia-historica-bohemica .
  Folia historica Bohemica

  journal

 5. Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne = časopis historický . Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011- . ^^^sv . ISSN 2084-1213 .
  journal

  journal

 6. Historie - otázky - problémy  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009- . ISSN 1804-1132 .
  Historie - otázky - problémy

  journal

 7. Sborník historický / Československá akademie věd  Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-1990  1966-1990 Praha : Academia . 37 svazků . ISSN 0577-3725 . http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:5fdb36a0-5d44-11e6-b155-001018b5eb5c .
  journal

  journal

 8. Věstník vládní u věcech škol obecných v království českém . Praha : C. k. sklad školních knih, [18?]-[1918] . sv .
  journal

  journal

 9. Výroční zpráva ... . Praha : Česká národní banka, [199-]- . sv .
  journal

  journal