Search results

 1. Drug therapy and yoga / Joachim Thönnessen .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 40-45 .
  article

  article

 2. Vliv jógových cvičení na flexibilitu dětí / Feltlová, D., Süsserová, M., Vodehnalová, D. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 38-42 : 1 graf, 1 tab. .
  article

  article