Search results

 1. Kdy František Kupka přišel z Opočna do Dobrušky / Josef Ptáček .
  In: František Kupka - Čech, Francouz, Evropan. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník z konference František Kupka. s. 35-37 .
  article

  article

 2. Pětasedmdesátka Theodora Syllaby / Václav Veber .
  In: Politologie: ideje a dějiny [188 s.]. ISBN 80-7041-448-0. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 4-9 .
  article

  article

 3. Sochař František Bartoš / Marie Rumlarová .
  In: Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (1990-2010 [152 s.]. ISBN 978-80-87172-05-6 (brož.) Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Hradec Králové : Balustráda, 2010. s. 65-68 : 3 fot. .
  article

  article

 4. Václav, Bohumil a Josef Škodovi / Michaela Zemková .
  In: Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (1990-2010 [152 s.]. ISBN 978-80-87172-05-6 (brož.) Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Hradec Králové : Balustráda, 2010. s. 54-64 : 9 fot. .
  article

  article

 5. Vladimír Wolf jubilující / Oldřich Richterek .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 5-8 .
  article

  article