Search results

 1. Chování spotřebitele a výzkum trhu / Hilda Bártová, Vladimír Bárta, Jan Koudelka . V Praze : Oeconomica, 2004 . 243 s . ISBN 80-245-0778-1 (brož.) : .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Chování spotřebitele a výzkum trhu

  book

 2. Introduction to management and marketing / Pavel Bachmann, Karel Lacina  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 169 stran . ISBN 978-80-7041-849-9 (brožováno) .   [9, currently available 7, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0710
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1994 . 121 s . ISBN 80-7079-460-7 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu

  book

 4. Kapitoly ze základů marketingu / [Jana Boučková a kolektiv autorů] . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 145 s . ISBN 80-7079-222-1 : .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  book

  book

 5. Logistika / Vladimír Svoboda . Praha : České vysoké učení technické, 1995 . 132 s . ISBN 80-01-01325-1 : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 6. Management a marketing v praxi neziskových organizací / Eva Šimková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 171 stran . ISBN 80-7041-859-1 (brožováno) .   [21, currently available 13, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01360
  Prezenčně2000
  Management a marketing v praxi neziskových organizací

  book

 7. Marketingová komunikace . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 113 s . ISBN 80-7079-376-7 .   [12, currently available 10, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně2000
  Marketingová komunikace

  book

 8. Marketingová komunikace a případové studie / Marie Hesková a kolektiv . Praha : Oeconomica, 2004 . 127, 28 s . ISBN 80-245-0675-0 (brož.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Marketingová komunikace a případové studie

  book

 9. Marketingový management inovací . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995 . 111 s . ISBN 80-7079-005-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Marketingový mix : cenová politika . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993 . 56 s . ISBN 80-7079-795-9 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book