Search results

 1. Autorskosprávní aspekty reklamy / Věra Švejdová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 229-232 .
  article

  article

 2. Banking marketing in customer value creation = Marketing bankowy w kreowaniu wartości dla klienta / Dorota Bednarska-Olejniczak .
  In: Hradec Economic Days 2012 [256 s.]. ISBN 978-80-7435-172-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 20-24 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_2.pdf .
  article

  article

 3. CRM - řízení vztahů se zákazníky v marketingovém pojetí firmy / Radim Keřt .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 326-330 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  article

  article

 4. ECR koncepce v České republice / Patrik Just .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 29 .
  article

  article

 5. Efektívna komunikácia a jej determinujúce faktory v SR = Effective communication and its determinants in Slovakia / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 271-275 : 1 tb. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  article

  article

 6. Faktory vplývajúce na zmenu marketingových stratégií v období globalizácie / Juraj Chebeň .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 179-186 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  article

  article

 7. How do firms in Slovakia use new trends in marketing communication : viral marketing = Ako firmy na Slovensku využívajú nové trendy v marketingovej komunikácii : virálny marketing / Zuzana Lušňáková, Katarína Kleinová .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 191-199 .
  article

  article

 8. Importance of knowledge in logistic activities / Marcela Šabatová .
  In: Seminar on Strategy, Business and Management. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Proceedings of the 2008 Seminar on Strategy, Business and Management. s. 78-80 .
  article

  article

 9. Informační zdroje a reklamní impulzy v kontextu mezigenerační komparace = The sources of information and impulse of advertising in the context of inter-generational comparison / Lucja Matusiková .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 107-115 .
  article

  article

 10. Internal marketing - concept, tools, considerations / Dorota Bednarska-Olejniczak, Jarosław Olejniczak .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 276-287 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  article

  article