Search results

 1. Cestovní ruch vs. ochrana přírody = Tourism vs. nature conservation rekreační a sportovní aktivity v ZCHÚ : outdoor activities in specially protected areas / Ondřej Vítek, Jiří Hušek .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 97-101 .
  article

  article

 2. Česká gastronomie v kontextu kulinářské turistiky [elektronický zdroj] = Czech cuisine in the context of culinary tourism / Michal Trousil .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 76-84 .
  article

  article

 3. Destinační management v Českém Švýcarsku / J. Drozd ... [et al.] .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem [92 s.]. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. S. 63-92 .
  article

  article

 4. Hlavní podmínky pro tvorbu kvalitních služeb v agroturistice = Main conditions for making quality service agrotourism / Klára Królová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 162-165 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  article

  article

 5. Možnosti sledování rozvoje turistické destinace na lokální úrovni = Possibilities of the tourist destination development monitoring on the local level / Martin Musil ... [et al.] .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 93-97 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  article

  article

 6. Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století / Jiří Štyrský .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 272-277 : 4 obr. .
  article

  article

 7. Regionální sítě v oblasti cestovního ruchu ve Švýcarsku na příkladu regionu Oberengadin - St. Moritz / Jaromír Mazel .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/II. s. 33-41 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_II.pdf .
  article

  article

 8. Sociální cestovní ruch – nová oblast možnosti rozvoje sociálního podnikání [elektronický zdroj] / Lenka Bavorová . 12 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  article

  article

 9. Turismus v alternativních chráněných územích - koncentrovaná exploatace nebo šetrné formy? = Tourism in alternative nature protected territories - concentrated exploitation or sound forms? / Tomáš Seidl, Pavel Chromý .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 50-57 : 2 obr. .
  article

  article

 10. Turistický region Krkonoše a Podkrkonoší [elektronický zdroj] / Jan Sobotka .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  article

  article