Search results

 1. Sportovní lezení jako alternativa výuky gymnastiky v RVP základních škol / P. Schlegel, R. Šinkovský .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 222-228 .
  article

  article

 2. Vývoj koncepce americké školní tělesné výchovy [elektronický zdroj] = The development of the conception of American physical education / Petr Vlček .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 85-91 .
  article

  article