Search results

 1. Abeceda moderního rodiče / Kateřina Cajthamlová  V Praze : Vyšehrad, 2017 . 398 stran . ISBN 978-80-7429-913-1 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Abeceda moderního rodiče

  book

 2. The adolescent experience / Thomas P. Gullotta, Gerald R. Adams, Carol A. Markstrom . San Diego : Academic Press, 2000 . 568 s . ISBN 0-12-305560-1 : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 3. Affective disorders and the family : assessment and treatment / edited by John F. Clark, Gretchen L. Haas and Ira D. Glick ; foreword by Gerald L. Klerman . New York : Guilford Press, c1988 . xx, 263 s . ISBN 0-89862-101-1 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Affective disorders and the family

  book

 4. . Bratislava : Státní pedagogické nakladatelství, 1987 . 93s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 5. Ako sa mení slovenská spoločnosť / Vladimír Krivý (ed.)  Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013 . 417 stran . ISBN 978-80-85544-82-4 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Ako sa mení slovenská spoločnosť

  book

 6. Aktivity cirkvi zamerané na pomoc rodinám / Soňa Vancáková  Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015 . 111 stran . ISBN 978-80-561-0277-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Aktivity cirkvi zamerané na pomoc rodinám

  book

 7. Aktuálne problémy sociológie rodiny . Bratislava : Veda, 1989 . 358 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Antropologie příbuzenství : příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě / Jaroslav Skupnik . Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 . 402 s . ISBN 978-80-7419-019-3 (brož.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20092027089_1.pdf .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Antropologie příbuzenství

  book

 9. Bringing our languages home : language revitalization for families / edited with a how-to guide for parents by Leanne Hinton  Berkeley, California : Heyday, 2013 . xx, 264 stran . ISBN 978-1-59714-200-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Budou z nich dobří rodiče? : z rozhlasových pořadů o výchově dětí a mládeže k manželství a rodičovství / Kamil Horák Rodičům o výchově dětí . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965 . 67 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book