Search results

 1. Rodina a otázky s ní související : učební text / editoři Kamil Janiš, Tomáš Svatoš  Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 101 stran . ISBN 80-7041-842-7 (brožováno) .   [5, currently available 3, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně2000
  book

  book

 2. Sociální práce s rodinou / Lucie Smutková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 107 stran . ISBN 978-80-7041-069-1 (brožováno) .   [19, currently available 14, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01430
  Prezenčně2000
  Sociální práce s rodinou

  book

 3. Sociální problémy z aspektu gender / Radka Janebová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 106 stran . ISBN 80-7041-512-6 (brožováno) .   [19, currently available 18, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně1000
  Sociální problémy z aspektu gender

  book

 4. Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy / Kamil Janiš  Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 117 stran . ISBN 978-80-7041-898-7 (brožováno) .   [21, currently available 19, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01900
  Prezenčně2000
  Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy

  book

 5. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky / [editor Lenka Müllerová] . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002 . 190 s . ISBN 80-7044-458-4 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky

  book