Search results

 1. Anómia a deviácia v rodine = Anomie and deviance in family / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 41-61 .
  article

  article

 2. Aplikácia vybraných teoretických prístupov pri práci s rodinami ohrozenými chudobou / Andrea Bánovčinová, Jana Levická .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 611-619 .
  article

  article

 3. Co ohrožuje dětství na počátku 21. století / Blahoslav Kraus .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 7-18 .
  article

  article

 4. Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? = Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family? / Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 124-128 .
  article

  article

 5. Dětská reflexe své rodiny a rodinných vztahů / Kotková Věra .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 151-160 .
  article

  article

 6. Dítě v rozpadající se rodině / Jan Lašek .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 119-123 : 3 tab. .
  article

  article

 7. Dopady alkoholizmu na rodinu = Impact of alcoholism on family / Alena Tichá .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 409-415 .
  article

  article

 8. Etický kontext práce s rodinou / Renáta Iľašová, Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 88-95 .
  article

  article

 9. Evolution of family patterns in Mexico / Rosario Esteinou .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. KIAS papers. s. 43-54 .
  article

  article

 10. Funkční generační soužití v rodině / Michal Malý .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 110-113 .
  article

  article